Dijabetesne komplikacije

 U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnim komplikacijama. 

HRONIČNE KOMPLIKACIJE DIABETES MELITUSA

HRONIČNE KOMPLIKACIJE DIABETES MELITUSA

U cilju ostvarivanja janvog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o hroničnim komplikacijama dijabetes melitusa.      Hronične komplikacije šećerne bolesti se dele na mikroangiopatske i makroangiopatske komplikacije....

opširnije

Dr. sc. TOMISLAV BOŽEK , SPECIJALISTA ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE – UZROKUJE LI DIJABETES HIPERTENZIJU ILI OBRNUTO?

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa specijaliste endokrinologije Tomislava Božeka o tome da li dijabetes uzrokuju hipertenziju i obrnuto.    [video width="1280" height="720"...

opširnije

Prof. dr. MLADEN GRGUREVIĆ – KOJE SU POSLEDICE LOŠE KONTROLE DIJABETESA? BOLESTI SRCA I KRVNIH SUDOVA SU POSLEDICA LOŠE KONTROLE NIVOA ŠEĆERA U KRVI

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa o prof. dr. Mladena Grgurevića koje su posledice koše kontrole dijabetesa ( bolesti srca i krvnih sudova)   [video width="1280" height="720"...

opširnije
DIJABETESNA RETINOPATIJA

DIJABETESNA RETINOPATIJA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnoj retinopatiji.    Dijabetesna retinopatija je najčešći uzrok slepila kod nas i u svetu. SZO je postavila za cilj da se u petogodišnjem periodu ovaj...

opširnije
DIJABETES TIPA 2 I KARDIOVASKULARNE BOLESTI

DIJABETES TIPA 2 I KARDIOVASKULARNE BOLESTI

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesu tipa 2 i povezansoti sa kardiovaskularnim bolestima.    U osnovi patogeneze dijabetesa tip 2 leži insulinska recistencija, koja je i u osnovi...

opširnije