Dijabetesne komplikacije

 U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnim komplikacijama. 

DIJABETESNE KOMPLIKACIJE

DIJABETESNE KOMPLIKACIJE

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnim komplikacijama.   Dijabetesno stopalo Zbog velike učestalosti ovih promena i njihovog značaja u ukupnom morbiditetu, invaliditetu i mortalitetu kod...

opširnije
NAJVEĆI IZAZOVI U ŽIVOTU SA DIJABETESOM

NAJVEĆI IZAZOVI U ŽIVOTU SA DIJABETESOM

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost koji su najveći izazovi u životu sa dijabetesom. Život s dijabetesom donosi svoje izazove i promene. Svaki dan je borba za ravnotežu između praćenja nivoa glukoze u...

opširnije
DIJABETESNA KETOACIDOZA

DIJABETESNA KETOACIDOZA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnoj ketoacidozi.

opširnije
1 OD 2 OSOBE NE ZNA DA IMA DIJABETES

1 OD 2 OSOBE NE ZNA DA IMA DIJABETES

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da 1 od 2 osobe ne zna da ima dijabetes. Pošto je dijabetes proglašen u Evropi i Srbiji pandemijom 21. veka, a u prvim godinama ga je teško prepoznati da bi se na vreme...

opširnije
METODE LEČENJA DIJABETESNE RETINOPATIJE

METODE LEČENJA DIJABETESNE RETINOPATIJE

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o metodama lečenja dijabetesne retinopatije. Jedan od vodećih uzročnika slabljenja i gubitka vida je dijabetes. Ova bolest pogađa sve delove oka, zbog toga su važni...

opširnije