Dijabetesne komplikacije

 U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnim komplikacijama. 

KAKO DIJABETES OŠTEĆUJE SRCE I IZAZIVA SRČANA OBOLJENJA?

KAKO DIJABETES OŠTEĆUJE SRCE I IZAZIVA SRČANA OBOLJENJA?

Bolesti srca i dijabetes su hronična stanja, koja u većini slučajeva ne mogu da se izleče, a širom sveta raste broj ljudi sa dijabetesom, a sa tom bolešću dolazi i veći rizik od srčanih oboljenja.      Dijabetes i srčana oboljenja su dve ozbiljne hronične...

opširnije