U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o ranom otkrivanju i lečenju šećerne bolesti na oku.