Dijabetes tipa 2

 

Dijabetes tipa 2

Dijabetes tip 2 se ranije nazivao insulin-nezavisnim i nastaje kao posledica različitih abnormalnosti na nivou perifernih tkiva. Pacijenti koji obolevaju od ovog oblika šećerne bolesti su obično stariji od 40 godina (najčešće između 65. i 74. godine života) i najveći broj njih je gojazan.

Njima nije potreban insulin za preživljavanje, ali se vremenom smanjuje insulinska sekrecija pa je potreban insulin radi postizanja optimalnog koncentracije šećera u krvi. Iako je većina pacijenata sa dijabetesom tip 2 gojazno, oko 30% pacijenata je negojazno, mada njihov procenat varira u zavisnosti od prisustva drugih faktora rizika.Klasični simptomi prisutni kao kod tipa 1 se mogu naći i kod ovog oblika šećerne bolesti, ali retko na njenom početku. Većina pacijenata ima neprimetan početak bolesti, koji može biti asimtomatski godinama, posebno kod gojaznih osoba gde se bolest najčešće otkriva slučajno prilikom rutinskih analiza.

Gestacioni dijabetes

Gestacioni dijabetes je oblik šećerne bolesti koji se javlja u trudnoći kao posledica neadekvatne sekrecije insulina i produkcije hormona posteljice koji blokiraju njegovo dejstvo.Najčešće se dijagnostikuje se posle 24.nedelje trudnoće, mada može i ranije. Obično se povlači šest nedelja nakon porođaja, jer mu je glavni uzrok upravo trudnoća. Iako je prolazan, ovaj tip šećerne bolesti može da ugrozi zdravlje fetusa ili majke, a kod 20-50% žena sa ovim oboljenjem kasnije u životu se javlja dijabetes tip 2.

ŠTA RADITI AKO SAZNATE DA IMATE DIJABETES

ŠTA RADITI AKO SAZNATE DA IMATE DIJABETES

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost šta raditi ako saznate da imate dijabetes. Dijagnoza dijabetesa može izazvati mnoge emocije, ali znajte da niste sami i da ima nade. Razumeti kako funkcioniše, kako...

opširnije
DIJABETES JE TIHI UBICA!

DIJABETES JE TIHI UBICA!

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da se dijabetes tip 2 postepeno razvija godinama.

opširnije
ZA KOLIKO GODINA DIJABETES TIPA 2 MOŽE DA SKRATI ŽIVOT

ZA KOLIKO GODINA DIJABETES TIPA 2 MOŽE DA SKRATI ŽIVOT

U cilju ostvarenja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost za koliko godina dijabetes tipa 2 može da skrati život. Dijabetes tipa 2 smatrao se bolešću starijih ljudi, ali, sve više je mladih koji imaju ovu dijagnozu, a što se...

opširnije