UDRUŽENJE PROTIV DIJABETESA

GRADA NOVOG SADA

63-godine-udruzenje-dijabetes

JAVNO INFORMISANJE – GRADA NOVOG SADA – AP VOJVODINE – SRBIJE 

Broj telefona

063/523-558 — 021/ 472-0004 

Lokacija

Bulevar oslobođenja 66 i Bulevar Oslobođenja 47, 21000 Novi Sad, Srbija

Email

dijabetesns@gmail.com

Udruženje protiv dijabetesa grada Novog Sada

Predsednik Udruženja: mr Radivoj Mračević

Adresa Udruženja: Bulevar oslobođenja 66 i Bulevar Oslobođenja 47,  21000 Novi Sad, Srbija 

N

Email: dijabetesns@gmail.com

N

Broj računa: 160-923162-37 Banca Intesa; 840-15732763-02 – Trezorski račun

N

PIB: 101645502

Video prezentacija društva