Udruženje protiv dijabetesa grada
Novog Sada

Broj telefona

063/523-558

Lokacija

Bulevar oslobođenja 66, 21000 Novi Sad, Srbija

Email

dijabetesns@gmail.com

Udruženje protiv dijabetesa grada Novog Sada

Predsednik Udruženja: mr Radivoj Mračević

Adresa Udruženja: Bulevar oslobođenja 66, 21000 Novi Sad, Srbija 

N

Telefon/Fax: 021/472-00-04

N

Mobilni telefon: 063/523-558

N

Web: www.dijabetes-novisad.org

N

Facebook stranica : Udruzenje protiv dijabetesa NoviSad

N

Email: dijabetesns@gmail.com

N

Broj računa: 160-923162-37 Banca Intesa; 840-15732763-02 – Trezorski račun

N

PIB: 101645502

Video prezentacija društva