U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da se dijabetes tip 2 postepeno razvija godinama.