O nama

 

Prof dr Teodor Kovač (97 godina), jedan od novosadskih endokrinologa i osnivača Društva

Udruženje protiv dijabetesa grada Novog Sada

Udruzenje protiv dijabetesa grada Novog Sada je najstarije drustvo u Evropi, koje punih 58 godina promoviše prevenciju i rano otkrivanje dijabetesa, podiže svest o epidemiji dijabetesa i obezbeđuje direktnu podršku osobama sa dijabetesom. Davne 1962 godine, grupa Novosadskih endokrinologa osnovala je Društvo za borbu protiv šecerne bolesti grada Novog Sada, a samim tim i klinku za endokrinologiju u Novom Sadu, koja je ujedno i prva klinika za endokrinologiju u Evropi.

Novosadska TV gostovanje mr Radivoj Mračević 04.06.2019

(1) Socijalno – edukativni i savetodavno – terapijski centar Drustva za borbu protiv dijabetesa grada Novog Sada, Bulevar Oslobođenja 47, Novi Sad

(2) Edukativno – terapijski centar za decu i mlade sa dijabetesom tipa 1, Bulevar Oslobodjenja 66, Novi Sad