Dijabetesne komplikacije

 U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnim komplikacijama. 

DIJABETESNA NEUROPATIJA – SVAKODNEVNO ŽIVOTNO ISKUSTVO STRUČNOG TIMA UDRUŽENJA PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA ( KAO DOBAR PRIMER EDUKOVANJA I INFORMISANJA SVIH OSOBA SA DIJABETESOM, DA SU PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE DIJABETESA PRIORITET NAD PRIORITETIMA)

DIJABETESNA NEUROPATIJA – SVAKODNEVNO ŽIVOTNO ISKUSTVO STRUČNOG TIMA UDRUŽENJA PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA ( KAO DOBAR PRIMER EDUKOVANJA I INFORMISANJA SVIH OSOBA SA DIJABETESOM, DA SU PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE DIJABETESA PRIORITET NAD PRIORITETIMA)

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost  da je prevencija, edukacija svih osoba sa dijabetesom prioritet nad prioritetima da bi izbegli stravične dijabetesne komplikacije i smrtne ishode.  ŠTA JE DIJABETESNA...

opširnije
DIJABETESNA RETINOPATIJA

DIJABETESNA RETINOPATIJA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnoj retinopatiji.    Dijabetesna retinopatija je najčešći uzrok slepila kod nas i u svetu. SZO je postavila za cilj da se u petogodišnjem periodu ovaj...

opširnije

DIJABETESNA NEUROPATIJA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja , informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnoj neuropatiji putem video zapisa dr Rodoljuba Ristića - kardiologa. https://www.youtube.com/watch?v=oP_O7oEPg3s   TEMA: DIJABETESNA...

opširnije
DIJABETESNA POLINEUROPATIJA

DIJABETESNA POLINEUROPATIJA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnoj polineuropatiji.    https://www.youtube.com/watch?v=FVKp3gx4Yvg    

opširnije
DIJABETES TIPA 2 I KARDIOVASKULARNE BOLESTI

DIJABETES TIPA 2 I KARDIOVASKULARNE BOLESTI

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesu tipa 2 i povezansoti sa kardiovaskularnim bolestima.    U osnovi patogeneze dijabetesa tip 2 leži insulinska recistencija, koja je i u osnovi...

opširnije

Prof. dr. MLADEN GRGUREVIĆ – KOJE SU POSLEDICE LOŠE KONTROLE DIJABETESA? BOLESTI SRCA I KRVNIH SUDOVA SU POSLEDICA LOŠE KONTROLE NIVOA ŠEĆERA U KRVI

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zapisa o prof. dr. Mladena Grgurevića koje su posledice koše kontrole dijabetesa ( bolesti srca i krvnih sudova)   [video width="1280" height="720"...

opširnije

DIJABETES I AKUTNI KORONARNI SINDROM – prof. dr. KATARINA LALIĆ, ENDOKRINOLOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesu i akutnom koronarnom sindromu putem video zapisa prof. dr. Katarine Lalić, endokrinologa Kliničkog centra Srbije .    [video width="1280" height="720"...

opširnije
KETONSKA TELA I NJIHOVO GOMILANJE U KRVI

KETONSKA TELA I NJIHOVO GOMILANJE U KRVI

U cilju ostvarivanja javnog interesa oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o ketonskim telima i koliko je njihovo gomilanje  u krvi opasno.      Kada postoji nedostatak insulina, glukoza ne može stići do ćelija, tada organizam kao gorivo za...

opširnije
NEUROPATIJA I KAKO JE PREPOZNATI?

NEUROPATIJA I KAKO JE PREPOZNATI?

U cilju ostvarivanja javnog interesa oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o neuropatiji kod osoba sa dijabetesom i kako je prepoznati.   Dijabetes može prouzrokovati oštećenje nerava, koje ukoliko se ne leči zahvata ceo oganizam. Dijabetička...

opširnije