U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o metodama lečenja dijabetesne retinopatije.

Jedan od vodećih uzročnika slabljenja i gubitka vida je dijabetes. Ova bolest pogađa sve delove oka, zbog toga su važni redovni oftamološki pregledi.

Dijabetesna retinopatija se javlja nakon 5 godina trajanja dijabetesa tip 1, a može biti prisutna u dijabetesu tip 2 već u vreme postavljanja dijagnoze. Hipertenzija može ubrzati nastanak i progresiju retinopatije. O promenama na oku i metodama u lečenju dijabetesne retinopatije, govori doc. dr Vesna Jakšić.

1.Kakve promene se mogu pojaviti na oku?

Dr Vesna Jakšić: Promene koje su fatalne po vid i koje vode ka slepilu su dijabetička retinopatija i makulopatija. Ako se ova stanja ne leče i ne prepoznaju, siguran su put ka potpunom gubitku vida pre ili kasnije. Iz tog razloga je bliska saradnja između endokrinologa i oftamologa od velikog značaja za pacijente.

Kada pacijent dođe na pregled kod endokrinologa, u prvom krugu ispitivanja, on bude upućen na oftamološki pregled.

Na očnom dnu se vide promene različitog kvaliteta, u zavisnosti od toga:

  • Koliko je šećer dugo trajao.

  • Koliko je glikemija bila povišena.

  • Kolika je starost pacijenta.

  • Drugih stanja.

U takvim situacijama se na očnom dnu vide različita krvarenja, zone bez kiseonika, pojave novih krvnih sudova ili proliferacije.

Dijabetička retinopatija je izlečiva, može da se prati i kontroliše.

Prva linija fronta je dobra metabolistička internistička kontrola, a na drugom mestu je redovna kontrola kod oftamologa, u onom ritmu kako oftamolog zakazuje.

Postoje pacijenti sa dužim stažom dijabetesa, koji nemaju problema, stoga nije potrebno da dolaze češće od jednom u 6 meseci. Sa druge strane su novootkriveni pacijenti sa dijabetesom, kod kojih je kontrola poželjna na 8 nedelja. Gubitak vida nastaje ako se ošteti centar očnog vida (makula) ili žuta mrlja, ali i ako postoje velike zone na očnom dnu koje ostaju bez kiseonika. Ako se to desi na oku, isto se desilo na srcububregumozgu.

2.Kada je vreme za operaciju oka kod osoba sa dijabetesom?

Dr Vesna Jakšić: Dijabetička retinopatija je zapravo u sklopu dijabetesa. Kao što se na drugim mestima u organizmu javljaju mikroanginopatije, koje u osnovi imaju oštećenje zida krvnog suda, a kasnije dovode do različitih stepena oštećenja istog, isto se to može javiti na retini i očnom dnu.

3 simptoma (glavni ukazatelji):

  • Pacijentima trnu ruke i noge, a oni to osećaju kao hladnoću ili bockanje. Dešava se da ne osećaju različite delove tela i ovosu simtomi, koji ukazuju na dijabetičku polineuropatiju .

  • Nakon toga stradaju bubrezi, čije se propadanje takođe ne primeti odmah, već njegovi krvni sudovi „pate“ na jednaki način.

  • Nalaz na očnom dnu. Na očnom dnu, mali krvni sudovi počinju da se zatvaraju i nakon nekog vremena, nemaju funkciju da deo očnog dna snabdevaju kiseonikom i hranljivim materijama, te taj deo počinje da odumire.

3.Koji su procesi lečenja obolelog oka kod osoba sa dijabetesom?

Dr Vesna Jakšić: Važno je da ljudi budu dobro informisani, jer ako znaju da prepoznaju simptome (koji su naizgled nespecifični), znaće da oni mogu da ukazuju na variranje glikemije. Zadnja faza je hirurško lečenje dijabetične retinopatije. Prvo se radi na tome, da pacijent redovno posećuje endokrinologa, zarad dobre
internističke i metaboličke kontrole, jer nema smisla lečiti pacijenta koji nije dobro regulisan.
Promene na očnom dnu nisu ni malo benigdne, a dijabetička retinopatija može biti proliferativna i neproliferitivna. Kada dođe do proliferativne, to stanje je već ozbiljno, dok je sve pre toga, moguće kontrolisati. Prvo se leči internističnki, zatim laserima i postoji nova grupa lekova, koja se daje direktno u oko. To su anti vgf lekovi. Oni se daju zbog protiv krvnih sudova, koji su krenuli da bujaju i njihov rast se zaustavlja aplikacijom leka direktno u oko.

 

4. Šta je flurosceinska angiografija i optička koherentna tomografija?

Dr Vesna Jakšić: To je već dugo poznata dijagnostička invazivna metoda, kojom se u venu pacijanta ubrizgava boja određene koncentracije. Boja posle određenog vremena iz ruke dolazi do oka. Kada dođe do oka, ona se različitim intenzitetom razliva po čitavom očnom dnu. Njen je zadatak da pomogne u određivanju polja, gde nema dovoljno krvnih sudova, kako bi se utvrdilo da li neki krvni sud curi. Ukoliko boja koja izlazi u krvni sud počne da izlazi u krvno tkivo, prvi je znak, da zid krvnog suda nije dobar i da zahteva lečenje. Na prvom mestu je lasersko lečenje.

Optička koherentna tomografija više nije ekskluzivitet, to je aparat, koji ima svaka ozbiljnija ordinacija, koja se bavi patologijom dijabeta. Uz nju je moguće videti koliki je efekat dijabetesa na oku (prvenstveno se misli na žutu mrlju), na potpuno bezbedan način i nekoliko sekundi. Kod pacijenata sa dijabetesom se posmatra nekoliko stvari. Prvo, da li ima otoka u toj žutoj mrlji, koja može da bude razlog smanjenja vidne oštrine. Drugo, da li postoje oštećenja na granici između krvi i oka. Ako se  uoče, tačno se zna, da je to mesto gde curi.

Izvor: https://www.stetoskop.info/metode-u-medicini/metode-lecenja-dijabetesne-retinopatije