U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o gostovanju dr endokrinologa Jelice Bjekić Macut na temu pademije dijabetesa i dijabetesnih komplikacija.