Dijabetesne komplikacije

 U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnim komplikacijama. 

KETONSKA TELA I NJIHOVO GOMILANJE U KRVI

KETONSKA TELA I NJIHOVO GOMILANJE U KRVI

U cilju ostvarivanja javnog interesa oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o ketonskim telima i koliko je njihovo gomilanje  u krvi opasno.      Kada postoji nedostatak insulina, glukoza ne može stići do ćelija, tada organizam kao gorivo za...

opširnije
NEUROPATIJA I KAKO JE PREPOZNATI?

NEUROPATIJA I KAKO JE PREPOZNATI?

U cilju ostvarivanja javnog interesa oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o neuropatiji kod osoba sa dijabetesom i kako je prepoznati.   Dijabetes može prouzrokovati oštećenje nerava, koje ukoliko se ne leči zahvata ceo oganizam. Dijabetička...

opširnije
NEFROPATIJA I DIJALIZA

NEFROPATIJA I DIJALIZA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o nefropatiji i dijalizi kod osoba sa dijabetesom.      Dijabetes je jedan od  vodećih uzroka bubrežne bolesti poslednjih stadijuma. Posledica je nekoliko faktora,...

opširnije
NEGA RANE KOD DIJABETESA

NEGA RANE KOD DIJABETESA

U cilju ostvasrivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o nezi rana kod osoba sa dijabetesom .    Dijabetes predstavlja stanje sa kojim se može živeti ukoliko je pod kontrolom.  Dijabetesno stopalo je jedno od...

opširnije
POMOĆ HIPERBARIČNE KOMORE

POMOĆ HIPERBARIČNE KOMORE

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o tome kako hiperbarična komora pomaže osobama sa dijabetesom.         Ova savremena vrsta terapije značajna je za mlade ljude obolele od dijabetesa. Ona...

opširnije
FIZIČKA AKTIVNOST I DIJABETESNE KOMPLIKACIJE

FIZIČKA AKTIVNOST I DIJABETESNE KOMPLIKACIJE

U ciju ostvarivanja javnog interesau oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o fizičkoj aktivnosti i dijabetesnim komplikacijama.      Osobe obolele od dijabetesa mogu da se bave bilo kojim oblikom fizičke aktivnosti, osim u slučaju neke...

opširnije
DIJAGNOZA I LEČENJE DIJABETESA KOD DECE

DIJAGNOZA I LEČENJE DIJABETESA KOD DECE

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijagnozi i lečenju dijabetesa kod dece.      Da bi se dijagnostifikovao dijabetes u najmlađem uzrastu, potrebno je da se poklopi nekoliko faktora. Nekada...

opširnije
NAJNOVIJA UPUTSTVA ZA LEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2

NAJNOVIJA UPUTSTVA ZA LEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o novim uputstvima za lečenja dijabetesa tipa 2.      Ciljevi lečenja svake bolesti pa tako i  šećerne bolesti su produženje i povećanje kvalitete života...

opširnije