U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da 1 od 2 osobe ne zna da ima dijabetes.

Pošto je dijabetes proglašen u Evropi i Srbiji pandemijom 21. veka, a u prvim godinama ga je teško prepoznati da bi se na vreme sprečile dijabetesne komplikacije, prioritet svih prioriteta je u tome da se bar 2 puta godišnje proveri glukoza u krvi, ova informacija je od izuzetnog značaja za sve populacije u Srbiji.