„DEČIJA FIZIČKA AKTIVNOST JE VEZANA ZA FIZIČKI KVALITET I INTELIGNET DECE. FAZA DETINjSTVA JE KLjUČNI PERIOD ZA RAZVOJ LjUDSKOG KARAKTERA I EMOCIJA, A DEČIJA FIZIČKA AKTIVNOST JE VAŽNA GARANCIJA ZA ZDRAVLjE TELA I UMA DECE“

„DEČIJA FIZIČKA AKTIVNOST JE VEZANA ZA FIZIČKI KVALITET I INTELIGNET DECE. FAZA DETINjSTVA JE KLjUČNI PERIOD ZA RAZVOJ LjUDSKOG KARAKTERA I EMOCIJA, A DEČIJA FIZIČKA AKTIVNOST JE VAŽNA GARANCIJA ZA ZDRAVLjE TELA I UMA DECE“

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da je Stručni tim Udruženja protiv dijabetesa grada  Novog Sada koji je predvodio dr Radivoj Mračević ( čiji je autor) je dana 04.06.2023. godine na platou Novosadskog...