U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o učešću Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada učestvovalo je aktivno u obeležavanju 03. Decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. 

 

Kao i svake godine, početkom decembra susrećemo se povodom obeležavanja svetskog dana osoba sa invaliditetom s ciljem da im se unapredi i omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Samo odgovornim pristupom i posvećenošću možemo da doprinesemo uključivanju osoba sa invaliditetom u sve segmente života, posebno u proces rada. 

 

Kao posledica dijabetesnih komplikacija zbog kasnog otkrivanja dijabetesa i neregulisane glukoze u krvi, nastaju masovne dijabetesne komplikacije od kojih više od 40.000 osoba postaju doživotni invalidi.