U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da je dijabetes postao prava pandemija kod mlade populacije koja je u progresiji kao uzrok post-kovidnih komplikacija, zato je najbitnije vršiti svakodnevnu edukaciju mladih u cilju prevencije i ranog otkrivanja dijabetesa putem interaktivnih radionica.

Interaktivne radionice u Edukativnom centru za mlade Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada:

  • Sve o dijabetesu (edukacija i prevencija)

  • Koji su simptomi dijabetesa?

  • Kako ih prepoznati?

  • Merenje nivoa glukoze u krvi svakom učesniku 

  • Merenje krvnog pritiska

  • Merenje nivoa kiseonika u krvi

  • Merenje indeksa telesne mase

  • Merenje masnoća

  • Merenje visine

  • Merenje težine 

 

 

Analiza izmerenih parametara na osnovu kojih je stručni tim Društva daje savetodavno – terapijski rad u cilju prevencije i regulisanja glukoze u krvi da bi sprečili dijabetesne komplikacije.