U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o kreativno kulturnim radionicma pod sloganom „Deca- deci, podržimo naše drugare sa dijabetesom“ u organizaciji Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada na Trgu Slobode u Novom Sadu.