„DEČIJA FIZIČKA AKTIVNOST JE VEZANA ZA FIZIČKI KVALITET I INTELIGNET DECE. FAZA DETINjSTVA JE KLjUČNI PERIOD ZA RAZVOJ LjUDSKOG KARAKTERA I EMOCIJA, A DEČIJA FIZIČKA AKTIVNOST JE VAŽNA GARANCIJA ZA ZDRAVLjE TELA I UMA DECE“

„DEČIJA FIZIČKA AKTIVNOST JE VEZANA ZA FIZIČKI KVALITET I INTELIGNET DECE. FAZA DETINjSTVA JE KLjUČNI PERIOD ZA RAZVOJ LjUDSKOG KARAKTERA I EMOCIJA, A DEČIJA FIZIČKA AKTIVNOST JE VAŽNA GARANCIJA ZA ZDRAVLjE TELA I UMA DECE“

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da je Stručni tim Udruženja protiv dijabetesa grada  Novog Sada koji je predvodio dr Radivoj Mračević ( čiji je autor) je dana 04.06.2023. godine na platou Novosadskog...
NA POZIV CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA ZA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU POD NAZIVOM „DANI SOCIJALNE ZAŠTITE“ OD 12. – 14.06.2023. GODINE  U SVEČANOJ SALI NOVOSADSKOG SPENS-a PRISUSTVOVAĆE I DR RADIVOJ MRAČEVIĆ I IZNETI SVOJA DUGOGODIŠNJA ISKUSTVA

NA POZIV CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA ZA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU POD NAZIVOM „DANI SOCIJALNE ZAŠTITE“ OD 12. – 14.06.2023. GODINE U SVEČANOJ SALI NOVOSADSKOG SPENS-a PRISUSTVOVAĆE I DR RADIVOJ MRAČEVIĆ I IZNETI SVOJA DUGOGODIŠNJA ISKUSTVA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanjam informišemo i edukujemo javnost da će 12.06.2023. godine dr Radivoj Mračević u svojstvu predsednika Udruženja protiv dijabetesa grada Novog Sada prisustvovati Međunarodnoj konferenciji „DANI...
NA POZIV CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA ZA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU POD NAZIVOM „DANI SOCIJALNE ZAŠTITE“ OD 12 DO 14 JULA U SVEČANOJ SALI SPENSA UČESTVOVAĆE DR RADIVOJ MRAČEVIĆ I IZNETI SVOJA DUGOGODIŠNJA ISKUSTVA.

NA POZIV CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA ZA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU POD NAZIVOM „DANI SOCIJALNE ZAŠTITE“ OD 12 DO 14 JULA U SVEČANOJ SALI SPENSA UČESTVOVAĆE DR RADIVOJ MRAČEVIĆ I IZNETI SVOJA DUGOGODIŠNJA ISKUSTVA.

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da će na poziv Centra za socijalni rad grada Novog Sada dr Radivoj Mračević – Predsednik Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada učestovati na...