COVID-19 PROUZROKUJE VELIKI BROJ SMRTNIH SLUČAJEVA KOD OSOBSA SA DIJABETESOM – prof. dr. NEBOJŠA LALIĆ, ENDOKRINOLOG, DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o COVID-19 virusu koji prouzrokuje veliki broj smrtnih slučajeva kod osoba sa dijabetesom putem video zapisa prof. dr. Nebojše Lalića, enodkrinologa, Dekana Medicinskog...
HRONIČNE KOMPLIKACIJE DIABETES MELITUSA

HRONIČNE KOMPLIKACIJE DIABETES MELITUSA

U cilju ostvarivanja janvog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o hroničnim komplikacijama dijabetes melitusa.      Hronične komplikacije šećerne bolesti se dele na mikroangiopatske i makroangiopatske komplikacije....