EDUKACIJA DECE I MLADIH SA PRIRODOM ŠEĆERNE BOLESTI-DIJABETESA, PRAKTIČNOM OBUKOM KAKO REGULISATI NIVO GLUKOZE U KRVI, MERENJE NIVOA GLUKOZE U KRVI , DAVANJE INSULINA, TEŽINA, VISINA, INDEKS TELESNE MASE, ISHRANA, FIZIČKA AKTIVNOST ,GLIKEMIJSKA KONTROLA, PRAKTIČNA OBUKA ZA SAMOSTALAN ŽIVOT SA DIJABETESOM

EDUKACIJA DECE I MLADIH SA PRIRODOM ŠEĆERNE BOLESTI-DIJABETESA, PRAKTIČNOM OBUKOM KAKO REGULISATI NIVO GLUKOZE U KRVI, MERENJE NIVOA GLUKOZE U KRVI , DAVANJE INSULINA, TEŽINA, VISINA, INDEKS TELESNE MASE, ISHRANA, FIZIČKA AKTIVNOST ,GLIKEMIJSKA KONTROLA, PRAKTIČNA OBUKA ZA SAMOSTALAN ŽIVOT SA DIJABETESOM

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o edukaciji dece i mladih kako samostalno živeti sa dijabetesom putem interaktivnih radionica.   
VAKCINACIJA I COVID-19 – ŠTA RODITELJI TREBA DA ZNAJU?

VAKCINACIJA I COVID-19 – ŠTA RODITELJI TREBA DA ZNAJU?

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o vakcinaciji protiv virusa COVID-19 i šta roditelji o tome treba da znaju.    Izbijanje zaraze korona virusom (COVID-19) donelo je sa sobom strah i neizvesnost....