U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada svakog vikenda organizuje preventivno-edukativnu kampanju pod sloganom „ŠEĆER IZMERI, ZDRAVLJE ODABERI“ gde mladi upražnjavaju razne sportske aktivnosti koje imaju takmičarski duh, sa profesionalnim edukatorima Društva na otvorenom prostoru, obično u prirodi pored reka i šuma, kao što je u ovom slučaju novosadski Štrand pored Dunava.

 

Kakva je korist od fizičke aktivnosti?

  • Fizička aktivnost povećava osetljivost ćelija organizma na insulin tako da ćelije tkiva povećavaju svoju sposobnost vezivanja insulina (omogućeno je „otvaranje vrata“) pa osoba s dijabetesom koja vežba može povećati unos glukoze (hrane) kod iste koncentracije insulina, ili pak postepeno smanjiti doze insulina ili oralnog antidijabetika.

  • Fizičkom aktivnošću kontroliše se telesna masa. Gubitak na težini kod osoba s dijabetesom tipa 2 povećava kontrolu nivoa glukoze u krvi. Mnogo obolelih, kada počnu sa programom vežbanja, pažljivije kontrolišu ishranu i pažljivije prate nivo šećera (glukoze) u krvi.

  • Kontrola glukoze je ključni faktor u sprečavanju komplikacija dijabetesa!

  • Na studiji u koju je bilo uključeno oko 14 000 osoba s dijabetesom uočeno je, da su oni koji su kontrolisali šećer u krvi 4 ili više puta dnevno, imali i 50 – 70% manje komplikacija od onih koji to nisu.

  • Kardiovaskularni faktori rizika koji u kombinaciji sa dijabetesom dovode do aterosklerotske bolesti srca i krvnih sudova, smanjuje nivo serumskih lipida, smanjuje stres. Fizička aktivnost  smanjuje ove faktore rizika

  • Vežbanje ima veliki psihološki učinak. Uspostavljanje kontrole nad šećernom bolešću reflektuje se i na druga područja života. Povećava se samopouzdanje, manja je zavisnost o lekovima – kontrola nad svojom bolešću je zapravo kontrola nad jednim važnim delom svakodnevnog života.