KAKO NASTAJE DIJABETES?

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o tome kako nastaje dijabetes putem video zapisa.   ...
DIJABETESNA NEUROPATIJA – SVAKODNEVNO ŽIVOTNO ISKUSTVO STRUČNOG TIMA UDRUŽENJA PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA ( KAO DOBAR PRIMER EDUKOVANJA I INFORMISANJA SVIH OSOBA SA DIJABETESOM, DA SU PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE DIJABETESA PRIORITET NAD PRIORITETIMA)

DIJABETESNA NEUROPATIJA – SVAKODNEVNO ŽIVOTNO ISKUSTVO STRUČNOG TIMA UDRUŽENJA PROTIV DIJABETESA GRADA NOVOG SADA ( KAO DOBAR PRIMER EDUKOVANJA I INFORMISANJA SVIH OSOBA SA DIJABETESOM, DA SU PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE DIJABETESA PRIORITET NAD PRIORITETIMA)

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost  da je prevencija, edukacija svih osoba sa dijabetesom prioritet nad prioritetima da bi izbegli stravične dijabetesne komplikacije i smrtne ishode.  ŠTA JE DIJABETESNA...