HRONIČNE KOMPLIKACIJE DIABETES MELITUSA

HRONIČNE KOMPLIKACIJE DIABETES MELITUSA

U cilju ostvarivanja janvog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o hroničnim komplikacijama dijabetes melitusa.      Hronične komplikacije šećerne bolesti se dele na mikroangiopatske i makroangiopatske komplikacije....
DIJABETESNA RETINOPATIJA

DIJABETESNA RETINOPATIJA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnoj retinopatiji.    Dijabetesna retinopatija je najčešći uzrok slepila kod nas i u svetu. SZO je postavila za cilj da se u petogodišnjem periodu ovaj...
DIJABETES TIPA 2 I KARDIOVASKULARNE BOLESTI

DIJABETES TIPA 2 I KARDIOVASKULARNE BOLESTI

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesu tipa 2 i povezansoti sa kardiovaskularnim bolestima.    U osnovi patogeneze dijabetesa tip 2 leži insulinska recistencija, koja je i u osnovi...

DIJABETESNA NEUROPATIJA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja , informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnoj neuropatiji putem video zapisa dr Rodoljuba Ristića – kardiologa.   TEMA: DIJABETESNA...
DIJABETESNA ENTEROPATIJA

DIJABETESNA ENTEROPATIJA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo javnost o dijabetesnoj enteropatiji.    Dijabetesna enteropatija je veoma retka komplikacija šećerne bolesti. Karakteriše se polineuropatijom, upornom dijarejom sa ili bez steatoreje...
DIJABETESNA POLINEUROPATIJA

DIJABETESNA POLINEUROPATIJA

U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti janvog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dijabetesnoj polineuropatiji.     ...