U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o savetodavno-terapijskom radu u edukativnom centru Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada.