U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost koliko je bitna psihološka podrška.

Osobe koje žive s dijabetesom suočavaju se s nizom psiholoških izazova, od straha od komplikacija do stalnog upravljanja nivoa šećera u krvi. Psihološka podrška igra ključnu ulogu u kvaliteti života osoba s dijabetesom. Ona pruža emocionalnu podršku koja pomaže pojedincima da se nose s izazovima bolesti. Borba s dijabetesom može biti preopterećujuća, ali znajući da imaju podršku drugih ljudi može pomoći u suočavanju s tim izazovima.

Razgovor, razumevanje i podrška su neophodni kako bi se osnažile osobe sa dijabetesom.