U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o svakodnevnoj edukaciji mladih osoba obolelih o dijabetesa u edukativnom centru društva za mladu populaciju na teme: kako pravilno meriti glukozu u krvi, kako pravilno davati insulin, kako se baviti fizičkom aktivnočću, kako konzumirati zdravu ishranu, kako redovno meriti težinu, visinu, indeks telesne mase, krvni pritisak, nivo kiseonika u krvi, kako kontrolisati hipoglikemiju i hiperglikemiju, kako samostalno živeti sa dijabetesom i sve što je neophodno da se mladi na vreme edukuju o ovoj hroničnoj, neizlečivoj bolesti – dijabetesu.