Istraživači su uspeli da razviju grupacije ćelija nalik pankreasnim, koje uspešno reaguju na povišenu koncetraciju šećera u krvi.

 

Dijabetes tip 1 zahteva doživotno uzimanje insulina

U Srbiji preko 700.000 ljudi boluje od šećerne bolesti, od čega 10 odsto ima dijagnozu dijabetesa tip 1, koja podrazumeva svakodnevnu doživotnu terapiju insulinskim injekcijama, budući da prirodnog insulina u organizmu ima vrlo malo ili ga uopšte nema.

 

 

Nije lako držati nivo šećera u krvi pod kontrolom

Optimalnu koncentraciju glukoze u krvi nije jednostavno održavati, čak i pomoću automatskih uređaja kao što je insulinska pumpa, zbog čega naučnici tragaju za novim terapijskim metodama. Jedna od ideja jeste transplatacija pankreasnih ćelija iz tkiva donora, koje bi sintetisale insulin.

Kao i kod transplatacije organa, ovakav pristup bi podrazumevao doživotnu primenu imunosupresiva, lekova koji sprečavaju imuni sistem domaćina da uništi donorske ćelije. Međutim, neželjeni efekti dugotrajne primene ovih lekova nisu zanemarljivi, a jedan od njih je imunodeficijencija, tj. veća sklonost ka infekcijama.

 

 

 

Traže se ekikasnije terapije

Dobre vesti stižu nam sa Salk instituta, naime, istraživači su uspeli iz matičnih ćelija da razviju grupacije ćelija nalik pankreasnim koje uspešno reaguju na povišenu koncetraciju glukoze u krvi lučeći insulin. Značajan korak je postignut dodavanjem jednog proteina, PD-L1, zahvaljujući kome imuni sistem domaćina ne prepoznaje ove ćelije kao strano telo.

Za sada je istraživanje sprovedeno samo na miševima, kod kojih su se ove ćelije pokazale kao vrlo efikasne u održavanju optimalne koncentracije glukoze u krvi, dok je imuni sistem normalno funkcionisao, te nije bilo potrebe za uvođenjem imunosupresiva.

Potrebno je uraditi još studija sa miševima, ne bi li se utvrdilo da li je ovaj efekat dugoročan, a pre ispitivanja na ljudima je neophodno ustanoviti detalje bezbednosti primene nove grupacije ćelija koje imitiraju pankreasne. Ukoliko svi rezultati budu pozitivni, doživotna primena injekcija insulina može postati istorija.