U cilju ostvarenja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o Medtrum nano insulinskoj pumpi bez katetera.

Dijabetes je hronična bolest koja zahteva pažljivo praćenje i upravljanje kako bi se održala optimalan nivo glukoze u krvi. U tom kontekstu, tehnološke inovacije igraju ključnu ulogu u poboljšanju kvaliteta života osoba s dijabetesom. Jedno od najnovijih dostignuća u ovom području je Medtrum TouchCare A8 NANO bezkateterska insulinska pumpa; inovativni uređaj koji omogućava preciznu isporuku insulina, bez katetera.

Što je Medtrum TouchCare A8 NANO bezkateterska insulinska pumpa?

Medtrum TouchCare A8 NANO pumpa je vodootporni sistem za isporuku insulina za osobe  od 2 godine starosti i starije, sa spremnikom volumena 2 ml (200 j. insulina). Možete je koristiti bez ili s integracijom sistema za kontunualno merenje glukoze (CGM).

Ukoliko pumpu  koristite bez integrisanog kompatibilnog CGM sistema (nekompatibilni CGM ili glukometar) okoristiti ćete se tehnologijom isporuke insulina bez katetera uz udobnost najmanje i najlakše insulinske pumpe na tržištu (ukupna masa 13,8 g) . Ukoliko pumpu koristite s integrisanim Medtrum A8 NANO CGM sistemom moći ćete koristiti i sve napredne funkcije ove pumpe koje zavise o potpori kompatibilnog CGM sistema.

Prednosti Medtrum TouchCare A8 NANO bezkateterske insulinske pumpe:

1. Najmanja i najlakša insulinska pumpa na tržištu. Dimenzije pumpe: 40,5 mm (dužina) x 31,5 mm (širina) x 11,5 mm (debljina). Ukupna masa pumpe 13,8 g. Ovo korisnicima omogućava veću slobodu i mobilnost u svakodnevnim aktivnostima.

2. Pumpa koristi bezkatetersku tehnologiju, zbog čega je gotovo neprimetna,neupadljiva i oslobađa vas brige oko insulinskog katetera, a uz manji rizik za začepljenje sistema za isporuku insulina.

3. Najmanji i najlakši rt-CGM na tržištu (sistem za kontinualno merenje glukoze). Masa transmitera svega 2,76 g.

4. LGS I PLGS funkcija (obustava isporuke insulina kod niske i predikcije niske vrednosti glukoze) smanjuje rizik i sprečava hipoglikemije.

5. AUTO MODE funkcija (opcija) omogućava automatizovanu isporuku inulina tj pumpa samoprilagođava insulin na osnovu podataka koje prikuplja od CGM senzora uz zaštitu od hipoglikemije i hiperglikemije. To znači da korisnici ne moraju ručno unositi doze bazalnog insulina, a automatizovani korekcijski Bolus insulin ispravlja i sprečava hiperglikemije.

6. AUTO MEAL HANDLING funkcija (opcija) omogućava isporuku Bolus insulina za obrok bez potrebe za unosom ugljenih hidrata u kalkulator Bolusa (uz najavu tipa obroka).

7. Mogućnost praćenja na daljinu (pumpa i CGM) putem mobilnih aplikacija Medtrum EasyTouch App (korisnička, povezuje PDM i pametni telefon) i Medtrum EasyFollow App (pratiteljska, neograničen broj pratilaca).

8. Pumpom se upravlja pomoću malog PDM uređaja, ali može se upravljati (opcija) i pomoću mobilne aplikacije pametnog telefona (Medtrum EasyPatch App) što uklanja obavezu korištenja i nošenja PDM uređaja.

Kako Koristiti Medtrum TouchCare A8 NANO bezkatetersku insulinsku pumpu:

Korištenje Medtrum TouchCare A8 NANO bezkateterske pumpe je jednostavno i intuitivno. Nakon postavljanja Patch pumpe i CGM senzora za praćenje glukoze na telo, korisnik ih povezuje s PDM uređajem. PDM omogućava programiranje doza insulina, praćenje glukoze u stvarnom vremenu, podešavanje ciljanih vrednosti glukoze i isporuku insulina.