U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o dodeli Zlatne povelji – humanista godine za 2023. godinu.

 

Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada ove godine priznanje Zlatna povelja – humanista godine 2023. dodelio je pomoćnici ministra za rad, boračka i socijalna pitanja Biljani Barošević.

Kao Najstarija dijabetološka asocijacija u Evropi, ovo društvo svake godine dodeljuje Zlatnu povelju povom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa i Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom osobama koje su najviše doprinele prevenciji, edukaciji, savetodavno-terapijskog radu, ranom otkrivanju dijabetesa i sprečavanju dijabetesnih komplikacija i invaliditeta prouzrokovanog njima.