U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o fizičkoj aktivnosti i dijabetesu tipa 2.

Redovna fizička aktivnost se smatra od davnina važnom karikom u kontroli dijabetesa uz adekvatnu ishranu i prepisanu terapiju. Međutim, tek u poslednje dve decenije imamo na raspolaganju dokaze zasnovane na kliničkim studijama, koji su potvrdili značaj fizičke aktivnosti u kontroli dijabetesa.

Usvajanje i praktikovanje redovne fizičke aktivnosti su ključni za održavanje nivoa glukoze u krvi i celokupno zdravlje osoba sa dijabetesom i insulinskom rezistencijom.

Ovi navodi su zasnovani na klinički orijentisanim studijama i dokazima u vezi sa fizičkom aktivnošću i vežbanjem, kod ljudi sa dijabetesom tipa 1, dijabetesom tipa 2, gestacionim dijabetesom melitusom i insulinskom rezistencijom, koje je provela ADA – američkog udruženja za kontrolu dijabetesa.

Vrste dijabetesa i insulinska rezistencija

Preporuke za primenu fizičke aktivnosti razlikuju se u zavisnosti od tipa dijabetesa, individualnih karakteristika pacijenta, kao i od zdravstvenog stanja osobe.

Primarni tipovi dijabetesa su dijabetes tipa 1 i dijabetes tipa 2.

Dijabetes tipa 1 (prisutan kod 5% –10% ukupno potvrđenih slučajeva dijabetesa) rezultat je autoimune destrukcije beta ćelija pankreasa, što vodi do smanjenje produkcije, a zatim i do nedostatka insulina. Zovu ga još i insulin zavisni tip dijabetesa.

Dijabetes tipa 1, poznat i kao juvenilni dijabetes, je oblik dijabetesa kod kojeg Langerhansova ostrvca u pankreasu proizvode vrlo malo ili nimalo insulina. A insulin je hormon potreban da telo koristi šećer u krvi.

Iako se može dogoditi u bilo kojoj životnoj dobi, najčešće se javlja u ranoj mladosti (pre 30 godine života).

Dijabetes tipa 2 oblik je dijabetesa koji se odlikuje visokim šećerom u krvi, rezistencijom na insulin i relativnim nedostatkom insulina.

Dijabetes tipa 2 nastaje kada telo postane otporno na insulin ili kada pankreas više nije u stanju da proizvede dovoljno insulina.

Tačan mehanizam bolesti nije još uvek dovoljno poznat, ali se zna da genetički faktori i faktori okoline, kao što su prekomerna težina(gojaznost) i nedovoljno fizičke aktivnosti usled jednoličnog stila života imaju veliki uticaj na razvoj dijabetesa.

Dijabetes tipa 2 čini oko 90% slučajeva dijabetesa, dok se ostalih 10% javljaju kao dijabetes tip 1(insulin zavisni) i gestacijski dijabetes.

Da biste to nadoknadili, pankreas stvara više insulina. Vremenom nivo šećera u krvi raste..

Osobe sa insulinskom rezistencijom imaju povećan rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, ali mogu sprečiti i/ili odložiti njegov nastanak fizičkom aktivnošću i drugim promenama u stilu života.

 

Dijabetesa tipa 2 i redovna fizička aktivnost

Poslednje kliničke studije američkog udruženja za kontrolu dijabetesa (ADA) koje su ispitivale značaj vežbanja kod dijabetesa tipa 2, ukazuju na brojne prednosti primene redovne fizičke aktivnosti.

Velika klinička ispitivanja su pokazala da izmene u načinu života koje uključuju prilagođeni režim ishrane i vežbanje, smanjuju učestalost dijabetesa tipa 2 kod ljudi sa prisutnom intolerancijom na glukozu (IGT).

Primena redovnog vežbanja kod obolelih od dijabetesa tipa 2 je pokazala:

  1. Prisutnu efikasnost vežbanja u smanjenju HbA1c, nezavisno od telesne težine posmatrane osobe;

  2. Povezanost između intenziteta treninga i promene visine parametra HbA1c;

  3. Visoku efikasnost treninga snage (poput dizanja tegova) za poboljšanje glikemijske kontrole kod dijabetesa tipa 2.

  4. Bezbednost treninga snage kod populacije sa visokim rizikom od kardiovaskularnih oboljenja.

Šta uključuje fizička aktivnost i koje su prednosti?

Fizička aktivnost uključuje sve vrste kretanja koja povećavaju potrošnju energije, dok je vođeno vežbanje planski osmišljena fizička aktivnost.

  • Vežbanje poboljšava kontrolu glukoze u krvi kod dijabetesa tipa 2, smanjuje kardiovaskularne faktore rizika, doprinosi gubitku težine i pozitivno utiče na zdravstveno stanje.

  • Redovno vežbanje može sprečiti ili odložiti razvoj dijabetesa tipa 2.

  • Redovno vežbanje takođe ima značajne zdravstvene koristi za ljude sa dijabetesom tipa 1 (npr. poboljšana kardiovaskularna kondicija, mišićna snaga, osetljivost na insulin itd.)

Izazovi povezani sa kontrolom nivoa glukoze u krvi variraju u zavisnosti od tipa dijabetesa, tipa aktivnosti i prisustva komplikacija povezanih sa dijabetesom.

Stoga bi preporuke za fizičku aktivnost i vežbanje trebalo da budu prilagođene specifičnim potrebama svakog pojedinca.

Vrste preporučenih vežbi i fizičke aktivnosti