U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o prevenciji, edukaciji i savetodavno-terapijskom radu sprečimo trajnu invalidnost kod osoba sa dijabetesom insulin zavisnim, sa posebnim osvrtom na mladu populaciju

Socijalno-edukativni i savetodavno-terapijski Centar „Društva za borbu protiv šećerne bolesti Grada Novog Sada, Bulevar Oslobođenja 47“ Novi Sad