U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da crveno meso povećava rizik od razvoja dijabetesa tipa 2

Ako konzumiramo samo dve porcije crvenog mesa nedeljno to je sasvim dovoljna količina za uvećanje  rizika od dijabetesa tipa 2

 

Crveno meso dovodi se u vezu sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2, pokazuje nova studija naučnika sa Harvard T.H. Chan School of Public Health objavljena u American Journal of Clinical Nutrition. Nalazi ukazuju da ljudi koji jedu samo dve porcije crvenog mesa nedeljno mogu da imaju veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 u poređenju sa ljudima koji jedu manje količine.

 

I prerađeno i neprerađeno crveno meso treba ograničiti u ishrani

Rizik od oboljenja se, kako navode istraživači, povećava sa većom potrošnjom crvenog mesa.  Takođe su otkrili da zamena crvenog mesa zdravijim biljnim izvorima proteina, kao što su orasi i mahunarke, ili manjim količinama mlečne hrane, smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2.

– Naši nalazi podržavaju smernice za ishranu, koje preporučuju ograničavanje konzumiranja crvenog mesa, što se odnosi i na prerađeno i na neprerađeno crveno meso – istakao je dr Xiao Gu, istraživač sa Odeljenja za ishranu na Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Dok su prethodne studije otkrile vezu između konzumiranja crvenog mesa i rizika od dijabetesa tipa 2, ova studija, koja je analizirala veliki broj slučajeva dijabetesa tipa 2 među učesnicima koji su praćeni tokom dužeg perioda, potvrđuje prethodne nalaze i na viši nivo podiže sigurnu vezu o povezanosti.

 

Ljudi koji jedu najviše crvenog mesa imaju 62 odsto veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2

Stope dijabetesa tipa 2 brzo rastu širom sveta što je zabrinjavajuće ne samo zato što je bolest ozbiljan teret, već je i glavni faktor rizika za kardiovaskularne i bubrežne bolesti, rak i demenciju. Za ovu studiju, istraživači su analizirali zdravstvene podatke 216.695 učesnika iz Studije zdravlja medicinskih sestara, NHS II i Studije praćenja zdravstvenih radnika. Ishrana je procenjivana upitnicima svake dve do četiri godine, do 36 godina. Tokom ovog perioda, istraživanje je pokazalo da je više od 22.000 učesnika razvilo dijabetes tipa 2.

Učesnici koji su jeli najviše crvenog mesa imali su 62 odsto veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 u poređenju sa onima koji su jeli najmanje količine. Svaka dodatna dnevna porcija prerađenog crvenog mesa bila je u vezi sa 46 odsto većim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2, a svaka dodatna dnevna porcija neprerađenog crvenog mesa donosila je 24 procenata veći rizik.

Preporuka je da se crveno meso zameni biljnim proteinima

Istraživači su takođe procenili potencijalne efekte zamene jedne dnevne porcije crvenog mesa drugim izvorom proteina. Otkrili su da zamena porcije orašastih plodova i mahunarki ima 30 odsto manji rizik od dijabetesa tipa 2, a zamena porcije mlečnih proizvoda se dovodi u vezu sa  22 odsto manjim rizikom.

– S obzirom na naše nalaze i prethodni rad drugih istraživača, ograničenje od oko jedne porcije crvenog mesa nedeljno bi bilo razumno za ljude koji žele da optimizuju svoje zdravlje i sebi žele  dobro – istakao je profesor epidemiologije i ishrane Walter Willett, jedan od vođa studije.