U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i  edukujemo javnost da je biciklizam jedna od bitnijih sportskih grana u cilju prevencije protiv dijabetesa, a istovremeno i lek i prevencija kod svih dijabetesnih komplikacija