U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o FreeStyle Libre aplikaciji.

Dijabetičari koji preuzimaju novu verziju aplikacije FreeStyle LibreLink znaju da imaju sigurnost tačno svakog minuta jer je sistem FreeStyle Libre 2 jedini koji očitava vrednosti glukoze iz minuta u minut, a novo ažuriranje omogućava merenje čak i bez skeniranja senzora.

 


Naime, unapređena verzija ove aplikacije, koja uz senzor za kontinuirano merenje glukoze omogućava pacijentima sa dijabetesom da praktično i potpuno bezbolno prate vrednosti glukoze, budući da krajem septembra ima novu funkciju koja direktno šalje očitavanja glukoze u realnom vremenu. na pametni telefon korisnika.

U praksi, to znači da ako bolujete od dijabetesa i koristite senzor FreeStyle Libre 2 i ako preuzmete besplatnu aplikaciju FreeStyle LibreLink, možete proveriti vrednosti glukoze u bilo kom trenutku, samo gledanjem na ekran svog pametnog telefona. Aplikacija FreeStyle LibreLink se opravdano nalazi na listi 10 najboljih zdravstvenih aplikacija u Portugalu, Nemačkoj i mnogim drugim zemljama, a zbog svoje jednostavne primene i efikasnosti ima veliki broj korisnika i u Srbiji.

Međutim, FreeStile Libre sistem svojim korisnicima pruža mnogo više od bezbolnog i praktičnog merenja glukoze. Reč je o virtuelnoj zdravstvenoj platformi, pametnom ekosistemu koji osobu koja boluje od dijabetesa povezuje sa lekarom, ali i sa članovima porodice i prijateljima. Naime, pored senzora i pomenute aplikacije, deo sistema je i program LibreView namenjen lekarima, u kome mogu da prate zdravstveno stanje obolele osobe i trend kretanja glukoze u cilju optimizacije terapije. Aplikacija LibreLinkUp je, pak, namenjena članovima porodice, prijateljima i negovateljima osoba sa dijabetesom, koji će takođe dobijati informacije o nivou glukoze na svom pametnom telefonu, a da osoba prethodno ne mora da skenira senzor i proverava vrednosti. sebe.

 

Bezbednost u svakom minutu

Očitavanja glukoze u realnom vremenu se automatski ažuriraju svakog minuta, eliminišući potrebu čak i za skeniranjem senzora, što je uobičajena praksa. Naravno, oni koji to žele uvek mogu da skeniraju da vide svoja očitavanja glukoze. Takođe je važno znati da je FreeStyle Libre sistem jedini koji omogućava praćenje glukoze skeniranjem u svakom trenutku, čak i tokom Bluetooth prekida, odnosno kada vaš mobilni telefon nema signal.

Sa dostupnošću FreeStile Libre 2 sistema u Srbiji od januara prošle godine, dijabetičari su prvi put dobili opciju (opcionih) alarma kojima ih aplikacija upozorava na previsok ili prenizak nivo glukoze. Nova nadogradnja sistema, koju koristi više od pet miliona ljudi širom sveta, sada pruža dodatnu sigurnost i još bolju kontrolu dijabetesa.