U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost da se dijabetes tipa 1 može dobro kontrolisati novom metodom isporuke insulina

Bionički pankreas može da zameni testiranje nivoa glukoze standardnim metodama kao što su testiranje krvi iz prsta, da ih oslobodi davanja injekcija 4 puta dnevno i omogući lakši život, bez opterećenja.

 

 

Dijabetes tipa 1 mogao bi odlično da se kontroliše uz pomoć novog, automatizovanog sistema za isporuku insulina, opisanog kao „bionički pankreas“. Ovaj sistem prati nivo glukoze u krvi osobe pomoću monitora glukoze, a zatim automatski isporučuje insulin, kada je to potrebno, pomoću insulinske pumpe. Ovaj uređaj zamenjuje potrebu za testiranjem nivoa glukoze korišćenjem standardnih metoda kao što su testiranje krvi iz prsta, višestruke dnevne injekcije insulina ili druge automatizovane pumpe.

 

Dijabetes tipa 1 kontroliše se dodavanjem insulina

Ljudima sa dijabetesom tipa 1 potreban je insulin za održavanje nivoa glukoze u krvi. Novi bionički pankreas koristi tehnologiju nove generacije za automatsku isporuku insulina, što zahteva da se korisnik manje bavi unosom insulina, pri čemu dobija više automatizovanih podataka. To je zato što uređaj može automatski da podesi doze insulina na osnovu nivoa glukoze (šećera) u krvi pacijenta merenih pomoću kontinuiranog monitora glukoze.

Kliničko ispitivanje, sprovedeno na 16 kliničkih lokacija širom SAD, ispitalo je upotrebu ovog uređaja upoređujući ga sa standardnom negom, koja je podrazumevala primanje insulina bilo injekcijom ili pumpom. Istraživanje je objavljeno u časopisu New England Journal of Medicine, a uključilo je 326 učesnika starosti od 6 do 79 godina, koji su imali dijabetes tipa 1 i koji su koristili insulin najmanje godinu dana. Učesnici su nasumično raspoređeni u grupu za lečenje, koja je koristila bionički pankreas ili u kontrolnu grupu standardne nege.

 

Bionički pankreas poboljšao nivo šećera u krvi

Tokom studije, učesnicima koji koriste bionički pankreas više nije bilo potrebno brojanje ugljenih hidrata ili ubrizgavanje insulina kako bi spustili visok nivoe glukoze u krvi s obzirom na to da je uređaj detektovao glukozu u krvi, a zatim izračunao i isporučio potreban insulin.

Dr Philip Raskin, profesor interne medicine u UT Southwestern Medical Center i jedan od vođa studije, objasnio je ključne nalaze:

– Pojedinci sa dijabetesom tipa 1sada imaju uređaj koji im može pomoći da zadrže odličnu kontrolu dijabetesa, a to je nešto što je ranije bilo skoro nemoguće.

Kod učesnika koji su koristili bionički pankreas, glikovani hemoglobin poboljšao se sa 7,9 odsto na 7,3 procenata, ali je ostao nepromenjen u kontrolnoj grupi. Glikovani hemoglobin je mera dugoročne kontrole glukoze u krvi osobe, koja se naziva i test hemoglobina A1c.

 

Ljudi koji imaju dijabetes tipa 1 susreću se raznim izazovi kako bi kontrolisali šećer

Pored zdrave ishrane i vežbanja, praćenje nivoa glukoze u krvi i uzimanje insulina po potrebi  ključni su aspekti upravljanja dijabetesom tipa 1. Međutim, može da bude izazovno održavati nivo glukoze u krvi u odgovarajućem opsegu. U ispitivanju, učesnici u grupi za lečenje bioničkom pankreasom imali su 11 odsto više vremena, otprilike 2,5 sata dnevno dobro kontrolisan šećer u krvi, u okviru normalnog nivoa glukoze.

– Bionički pankreas, onako kako je korišćen u ispitivanju, pomogao je ljudima koji imaju dijabetes tipa 1 da postignu bolji nivo kontrole dijabetesa tako što duže vremena imaju dobar nivo šećera u ciljnom opsegu. Ono što podrazumevamo pod „ciljanim opsegom“ je gde bi u idealnom slučaju trebalo da bude nivo glukoze u krvi, a to je ono što nudi bionički pankreas, u poređenju sa standardnim tretmanom za ljude koji trenutno ubrizgavaju insulin u njihovo telo, četiri puta dnevnoP – objasnio je pofesor dr Frank Joseph, specijalista za dijabetes, endokrinologiju i internu medicinu u Nacionalnoj zdravstvenoj službi Velike Britanije  osnivač DAM Health.

 

Postoji potencijal ljudske greške kada se izračunava nivo šećera u krvi

Dr Nora Lansen, klinički direktor kompanije Galileo, podseća da postoji i da je stvaran „potencijal ljudske greške pri izračunavanju potreba za insulinom“.

– Posedovanje automatizovanog sistema, koji neće zahtevati tu vrstu izračunavanja, moglo bi zaista da poveća tačnost i smanji rizik od štetnih ishoda, kao što je preterivanje sa doziranjem insulina,  što dovodi do hipoglikemije ili hroničnog nedovoljnog doziranja, a loše kontrolisan dijabetes dovodi do raznih vrsta loših ishoda, uključujući dijabetičku ketoacidozu, koja može da bude  fatalna – istakla je dr Lansen.

Najčešće prijavljeni neželjeni događaj u grupi sa bioničkim pankreasom bila je hiperglikemija (visok nivo šećera u krvi), uzrokovana problemima sa opremom za insulinsku pumpu. Ipak, što je važno, učestalost teške hipoglikemije nije bila statistički različita između ove dve grupe. Ipak, broj slučajeva blage hipoglikemije, ili niskog nivoa glukoze u krvi, bio je nizak i nije se razlikovao između grupa.

Dr Raskin je primetio da je bilo problema sa pacijentima koji koriste uređaj. Prvo su bile neke poteškoće pri punjenju šprica insulinom. Neki pacijenti su bili nestrpljivi jer je pumpa isporučivala insulin oko obroka malo sporije nego što bi ljudi mogli da ga doziraju koristeći špric. Budući da je reč o novoj tehnologiji, istraživači očekuju da će biti potrebno dalje testiranje bioničkog pankreasa.

Sve u svemu, ovo istraživanje pokazalo je da će nove tehnologije dosta olakšati doziranje insulina koji će jednog dana zameniti špric, na primer.

– Bionički pankreas je još jedan korak bliže za pacijente sa dijabetesom tipa 1 da počnu da žive život i ne moraju da brinu da su stalno „hiper oprezni“ proveravajući nivo šećera u krvi sve vreme.  Tehnologija omogućava da pacijent prestane stalno da razmišlja o dijabetesu, šta će da jede, koliki im je šećer u krvi, koliko insulina treba da uzimaju, a to je velika prednost – naveo je pofesor dr Frank Joseph.