U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o edukativnom i savetodavno-terapijskom radu sa mladima u edukativnom centru Udruženja protiv dijabetesa za mlade.

Edukacija mladih:

 • kako se pravilno meri glukoza u krvi,

 • kako se pravilno daje insulin,

 • kako držati nivo glukoze u krvi u granicama normalne,

 • koja je gornja granica glukoze u krvi,

 • šta je hipoglikemija, šta je hiperglikemija,

 • koje su normalne vrednosti krvnog pritiska koji često prati osobe sa dijabetesom,

 • jelovnik pravilne ishrane,

 • fizička aktivnost i dijabetes,

 • provera glukoze u krvi, težine, visine, indeksa telesne mase, nivoa kiseonika u krvi,

 • savetodavno-terapijski rad

 • itd.