U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost šta preduzeti kada šećer naglo raste, pa pada.

Bolest u bitnoj meri remeti kvalitet života, moguća je pojava dijabetičke ketoacidoze, a česte su i hospitalizacije. Pacijenti moraju da redovno kontrolišu nivoe glukoze u krvi, koriste insulinske pumpe i uređaje za kontinuirano praćenje glukoze.

Dijabetes praćen naglim oscilacijama nivoa šećera u krvi zove se brittle dijabetes. Ovo je redak oblik insulin zavisnog dijabetesa, koji je obeležen čestim i teškim epizodama hipoglikemije (pada šećera) i/ili hiperglikemije (rasta šećera). Bolest u bitnoj meri remeti kvalitet života, moguća je pojava dijabetičke ketoacidoze, a česte su i hospitalizacije. Pacijenti moraju da redovno kontrolišu nivoe glukoze u krvi, koriste insulinske pumpe i uređaje za kontinuirano praćenje glukoze.

Dijabetes tipa 1 i brittle dijabetes

Ova vrsta dijabetesa zove se i „labilni“, „nestabilni“ ili „lako promenljiv dijabetes“. Skoro uvek je povezan sa oblikom dijabetesa tipa 1. Stručnjaci naglašavaju da svaki oblik slabo kontrolisanog dijabetesa može biti praćen naglim padom ili/ i rastom nivoa šećera u krvi. Mogući razlozi su neredovna i loša primena lekova, neredovno testiranje nivoa glukoze, stres, pogrešan način ishrane, problemi sa apsorpcijom hranljivih materija, osetljivost na insulin. Često je u pitanju više činilaca koji dovode do slabe kontrole šećera.

Hipoglikemija i hiperglikemija

U zavisnosti od nivo glukoze u krvi simptomi mogu biti različiti. O hipoglikemiji (padu šećera) govori se kada je vrednost šećera u krvi manja od 3.7 mmol/ l. Ovo stanje je praćeno drhtanjem pacijenta, preznojavanjem, osećajem hladnoće. Moguća je usled toga i pojava razdražljivosti, javlja se i konfuznost, ubrzan rad srca, mučnina, slabost, zamagljen vid, nesvestica.

Hiperglikemija je vrednost šećera iznad 11.1 mmol/l. Pacijenti kada dođe do skoka šećera imaju potrebu za čestim mokrenjem, jako osećaju žeđ, mogući su problemi sa vidom (zamagljen vid, duple slike), mučnina, glavobolja.

Dijabetička ketoacidoza

Nelečena šećerna bolest može dovesti do mnogih komplikacija. Jedno od ozbiljnijih stanja je ketoacidoza. Stanje je praćeno potrebom za čestim mokrenjem, jakim osećajem žeđi, mučninom.

Dijabetička ketoacidoza zahteva hitnu medicinsku pomoć i posledica je apsolutnog ili relativnog nedostatka insulina. U ovoj situaciji telo ne koristi glukozu (šećer) kao izvor energije nego masti, pri čemu se stvaraju ketonska tela. Usled svega šećer u krvi raste, dospeva i u mokraću, povlači soli i vodu, zbog čega pacijent učestalo mokri.  Sve može biti praćeno i povraćanjem, dah pacijenta miriše na voće, komom. bolom u stomaku, konfuzijom.

Često je bolničko lečenje

Brittle dijabetes je retka bolest, troje od 1.000 pacijenata na insulinu ima ovaj oblik dijabetesa. Sreće se kod osoba svih starosti, s tim da je češći kod žena.

Brittle dijabetes je ozbiljna bolest koja utiče na kvalitet života. Pacijent nije u stanju da predvidi kada će se suočiti sa niskim ili visokim nivoom glukoze u krvi. Zbog toga je nekada neophodno lečenje u bolnici. Ova bolest može biti fatalna.

Kako se kontroliše brittle dijabetes?

Zahteva redovnu kontrolu nivoa šećera u krvi, lekarski nadzor, upotrebu lekova i savremenih sredstava koji mogu olakšati život pacijentu.

Postoje senzori, aparati i transmiteri za kontinuirano praćenje nivoa šećera, koji smanjuju šansu od pojave komplikacija. Senzori prate šećer u toku 24 sata. Pacijenti koji koriste insulinsku pumpu i senzor mogu u svakom momentu da imaju uvid u vrednosti šećera i tokom noći, posle fizičke aktivnosti, posle određenih vrsta jela.

Pacijentima se savetuje određeni način ishrane, redovna upotreba lekova u tačno propisanim dozama, redovne konsultacije sa lekarom. Preporuka je i da se pacijenti povežu sa udruženjima i osobama koje imaju isti ili sličan zdravstveni problem.