U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o realizaciji projekta: 

„Prevencijom, edukacijom i savetodavno-terapijskim radom sprečimo pandemiju dijabetesa kod dece i mladih u godini kada je dijabetes prvi put u istoriji proglašen pandemijom 21.veka“ po projektu Ministarstva omladine i turizma Republike Srbije u 34 osnovne škole grada Novog Sada.