U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o gostovanju dr Radivoja Mračevića – Predsednika Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada na temu: 

Informisanje javnosti da je dijabetes od IDF-a proglašen pandemijom 21. veka prvi put u istoriji, gde se broj kod mladih povećao 3h upoređuući sa brojem obolelih pojavom Kovida

Koji su simptomi dijabetesa i kako ih prepoznati?

Prevencija i rano otkrivanje dijabetesa

Ishrana i fizička aktivnost kod osoba sa dijabetesom

Kako osobe sa dijabetesom pripremiti za letovanje, na raznim turističkim destinacijama?