U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o inteaktivnim radionicama o zdravlju mladih, negovanju humanih vrednosti i razvoju kulturnog stvaralaštva koje su održane u Edukativnom centru Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada, Bulevar Oslobođenja 47 Novi Sad. 

 

Stručnim tim Udruženja protiv dijabetesa grada Novog Sada dana 09.06.2023. godine održao je inter-aktivne radionice sa izložbama gde je prisustvovalo više od 300 dece i mladih u Edukativnom centru Društva za borbu protiv šećerne bolesti, Bulevar Oslobođenja 47, Novi Sad uz podršku Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Ministarstva za rada i socijalne zašite i Ministarstva kulture Republike Srbije.

  • Interaktivne radionice o prevenciji protiv dijabetesa, zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti kod dece i mladih sa dodeljivanjem nagrada učenicima koji su na sva pitanja dali tačne odgovore.

  • Koji su simptomi dijabetesa i kako ih prepoznati sa dodeljivanjem nagrada učenicima koji su na sva pitanja dali tačne odgovore.

  • Negovanje humanih vrednosti među drugovima i drugaricama u školama, a posebno kod nastavnog osoblja.

 

 

Učenicima je pružena prilika da kroz ovu radionicu biraju naboljeg nastavnika i razrednog starešinu kojima su uručene od strane učenika crvena srca „Naš najbolji nastavnik“ i „Naš najbolji razredni starešina“