Prevencija, edukacija i rano otkrivanje dijabetesa kod mladih u Edukativnim centru Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada za mladu populaciju 02.11.2022. godine.