U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o niskokalorijskom zaslađivačima za osobe sa dijabetesom.

 

 

Nekoliko istraživanja zapazilo je da niskokalorijske zaslađivače češće konzumiraju osobe sa prekomernom težinom i gojaznošću ili osobe sa dijabetesom.

 

Niskokalorijske zaslađivače češće koriste gojazne osobe. Ovo je prilično očekivan nalaz, s obzirom na to da se ove grupe pojedinaca obično okreću niskokalorijskim zaslađivačima kako bi kontrolisali svoju telesnu težinu i/ili nivoom glukoze u krvi. Nedavne studije su pružile dokaze koji potvrđuju da ljudi koji su u nastojanju da izgube težinu ili koji su sveukupno svesni i žele da kontrolišu svoju telesnu masu ili kontrolu glukoze, češće koriste niskokalorijski zaslađenu hranu i pića.

Gubitak i održavanje telesne težine i niskokalorijski zaslađivači

U studiji objavljenoj 2016. godine, naučnici su zaključili da je namera da se izgubi ili održi telesna težina jedan od ukazatelja trenutne upotrebe niskokalorijskih zaslađivačaNjihova upotreba direktno je vezana za ponašanje u ishrani, bez obzira na učesnike. Nalazi potvrđuju glavnu hipotezu da je pokušaj gubitka ili održavanja telesne težine povezan sa većom upotrebom zaslađivača. Konkretno, otkriveno je da su pojedinci koji su pokušali da izgube težinu tokom prošle godine imali 64% veću verovatnoću da konzumiraju bilo koju vrstu niskokalorijskih proizvoda.

 

 

Niskokalorijski zaslađivači i bolje zdravlje

U kombinaciji sa zdravom ishranom, fizičkom aktivnošću i usvajanjem zdravog načina života, upotreba niskokalorijskih zaslađivača za smanjenje kalorija može biti pobednička strategija za poboljšano upravljanje težinom i bolje zdravlje. Ljudi se odlučuju za ovu opciju, kako bi i dalje uživali u slatkim namirnicama i pićima sa manje ili apsolutno bez kalorija, a pritom i dalje pratili svoju kilažu. Niskokalorijski zaslađivači nude efikasan metod smanjenja energije odabranih namirnica, uz istovremeno održavanje njihove nutritivne vrednosti.