U cilju ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost tome da li bi vakcine sprečile post-covid sindrom da su bile ranije dostupne? 

 

Covid 19 i dalje je poprište različitih mišljenja, ali u nekim tvrdnjama su naučnici saglasni: takve su, recimo, uticaj vakcina na razvoj post covid sindroma, ali i nošenje maski i za vakcinisane i za nevakcinisane.

Najbolji način da nemate post covid 19 sindrom je da uopšte ne dobijete covid 19. Ovo je jedan od zaključaka koji ne deli ni stručnu javnost, a ni građanstvo. Tako se aktuelizuje još jedno pitanje efikasnosti vakcina, ne samo u sprečavanju komplikacija i smrtnih ishoda, već i posledica koje nam ostaju nakon oporavka od infekcije.

Produženi post covid u svim kategorijama obolelih

I baš kao što je u istraživanjima potvrđeno da vakcine ipak smanjuju rizik od teških formi bolesti, hospitalizacije i smrti, čini se da smanjuju i rizik od takozvanog long covid sindroma. Ljudi sa ozbiljnijom kliničkom slikom imaju veće šanse da imaju i produžene simptome. Međutim, produženi simptomi mogu da se jave i kod onih koji su imali blažu formu bolesti.

– Prošlo je dovoljno vremena. Sada možemo da kažemo da imamo dovoljno dokaza da vakcinacija utiče na težinu bolesti. Takođe, vreme je i za tvrdnje da vakcine smanjuju rizik od produženog covid 19. Jasno je i da ta dva rizika ipak češće idu zajedno – izjavila je dr Leora Horwitz iz New York University’s Grossman School of Medicine.

Nema potpunog konsenzusa o tome koliko tačno vakcine mogu da smanje rizik od dugotrajnih simptoma covid 19. Ali, više studija sugeriše da se taj broj kreće od 15 do 80 odsto. Pa i više, kažu naučnici. I tu je, međutim, kako napominju, dosta toga individualno. Zavisi od opšteg zdravlja i komorbiditeta.

 

 

Mane studija koje se odnose na proučavanje fenomena produženi post covid

Covid 19 i dalje je poprište potpuno suprotnih mišljenja. Tako Zijad Al-Ali, MD, šef istraživanja i razvoja u Zdravstvenom sistemu za pitanja veterana u Sent Luisu, koji je vodio nekoliko velikih studija o post covid stanjima, kaže da je fokusiranje na činjenicu da vakcine zaista nude određenu zaštitu ipak mnogo bolja poruka od skepse, sumnji i špekulacija o rizicima. On dodaje da se, bez obzira na mutacije, vakcine i njihov uticaj još uvek „drže“ u ovom delu efikasnosti. Pravljene su tako da smanjuju rizik od hospitalizacije.

Međutim, dr Elena Azzolini, šef centra za vakcinaciju istraživačke bolnice Humanitas u Milanu, mišljenja je da su neke studije možda potcenile nivo bolje zaštite od post covid 19 sindroma koji daju vakcine. Razlog su ograničenja u metodama istraživanja. Primećuje da je dobar primer nedovoljan broj žena u studijama. Za žene se pokazalo da su sklonije pojavi post covid sindroma. Nedavna studija dr Azzolini obuhvatila je  2.560 zdravstvenih radnika iz devet italijanskih centara od marta 2020. do aprila 2022. godine. Bila je fokusirana na rizike za zdrave žene i muškarce od 20 do 70 godina.

 

 

Šta kažu istraživanja – šansa za post covid ako ste vakcinisani, i ako niste

U radu, objavljenom u julu u The Journal of the American Medical Association, Azzolini i njeei kolege istraživači, došli su do podataka da su dve ili tri doze vakcine smanjile rizik od hospitalizacije od covid 19 sa 42 odsto koliko ih je bilo nevakcinisanih, na 16 ili 17 odsto u slučaju onih koji su primili vakcinu. Drugim rečima, otkrili su da nevakcinisani ljudi u studiji imaju skoro tri puta veću verovatnoću za ozbiljne simptome duže od 4 nedelje.

Ali Azzolini i Al-Ali su saglasni da su i za vakcinisane, sve dok virus covid 19 bude bio u cikulaciji, maske neophodne. To je, objašnjavaju, neophodno zbog toga što zato što trenutno dostupne vakcine ne čine dovoljno da smanje prenošenje virusa.

 

 

Istraživanja i dalje traju, spas nove vakcine koje će sprečavati prenos

Neki pacijenti sa dugotrajnim post covid sindromom rekli su u istraživanjima da im se stanje poboljšalo nakon pojačanja kroz nove doze vakcina. Neki, međutim, nisu imali takvo iskustvo. Istraživanja se sprovode u programu Recover američkog Nacionalnog zdravstvenog instituta. Reč je o kroz četvorogodišnjem projektu. Još uvek se regrutuju volonteri za ove studije. Važno je napomenuti da su otvorene i za one nikada nisu imali potvrđeni covid 19.

Dr Akiko Iwasaki, imunolog sa Yale University School of Medicine, misli da sadašnje vakcine nisu konačno oružje koje će iskoreniti covid 19. Međutim, i on kaže da dokazi iz više studija nedvosmisleno navode da nove doze vakcina mogu da pomognu ljudima koji su dobili post covid oblik bolesti.