U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o preventivno-edukativnim aktivnostima Društva za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada. 

 

Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Novog Sada dana 04.06.2022. godine organizovalo je najveći sportski turnir u odbojci na platou ispred Sportskog poslovnog centra Vojvodine , od svog postojanja u kome su učestvovali mladi iz odbojkaških klubova iz cele Srbije.
Ovo je jedinstvena prilika da se promociji sporta, zdravlja i zdrave ishrane odazvalo 1.150 mladih odbojkaša iz stotine klubova Srbije.

Cilj turnira koji je trajao punih deset sati bio je da se promovišu zdravi stilovi života, fizička aktivnsot, zdravlje i da se mladi motivišu da se bave sportom posebno u današnjem vremenu stravičnih post-kovidnih komplikacija kod mladih i po rečima dr Radivoja Mračevića projekat je jedan od najuspešnijih.

Stručni tim sa licenciranim edukatorima punih deset sati, je kod svakog pojedinca proverio:
• Visinu
• Težinu
• Procenat masnoće
• Indeks telesne mase
• Nivo kisenika u krvi
• Nivo krvnog pritiska
• Nivo glukoze u krvi
• Biohemijske i biomehaničke parametrre organizma
• Podelili edukativne flajere o dijabetesu, fizičkoj aktivnosti i zdravoj ishrani

Treneri klubova iz čitave Srbije su sa oduševljenjem pozdravili ovu sportsku manifestaciju i organizovano su dovodili mlade odbojkaše – učesnike turnira na štand Društva da bi svi proverili zdravstveno stanje, odnosno gore navedene parametre.
Osim 1.150 mladih odbojkaša kojima su izmereni svi gore navedeni parametri više od 200 starijih populacija prolaznika su na odvojenom pultu proverili kod stručnog liceniranog osoblja Društva:
• Visinu
• Težinu
• Procenat masnoće
• Indeks telesne mase
• Nivo kisenika u krvi
• Nivo krvnog pritiska
• Nivo glukoze u krvi
• Biohemijske i biomehaničke parametre organizma
Kod kojih (starije populacije) su svi zdravstveni parametri bili iznad normalnih vrednosti pa su svima podeljeni edukativni flajeri i dpružene saveto-davno terapijske usluge.