U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o statističkim podacima o virusu COVID-19 u svetu.