U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o statističkim podacima o virusu COVID-19 u svetu prema podacima Svetske zdravstvene organizacije na dan 26.01.2022. godine.