U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja informišemo i edukujemo javnost putem intervjua Radio televizija TV9 iz Novog Sada u poseti najstarijem Udruženju protiv dijabetesa grada Novog Sada (60 godina postojanja) u razgovoru sa dr Radivojem Mračevićem – predsednikom Udruženja radi informisanja javnosti o radu i aktivnostima ovog najuspešnijeg udruženja gde svi građani mogu dobiti besplatne usluge. 

 

U razgovoru sa predsednikom: Svetalana Tomić – novinarka Radio Televizije TV9