U cilju ostavarvinja javnog interesa u oblasti javnog informisanj, informišemo i edukujemo javnost o ulozi roditelja čija deca su obolela do dijabaetesa tipa , radi boljeg razmevanja stresnih situacija koje su izazvane pandemijom virusa COVID-19 (Saveti, podrška..) 

 

 

Deca traže od odraslih uputstva o tome kako da reaguju na stresne događaje. Priznavanje određenog nivoa zabrinutosti, bez panike, je prikladno i može rezultirati preduzimanjem neophodnih radnji koje smanjuju rizik od infekcije i oboljevanja od Covid-19. Podučavanje dece pozitivnim preventivnim merama, razgovor sa njima o njihovim strahovima i pružanje osećaja kontrole nad rizikom od infekcije mogu pomoći u smanjenju anksioznosti. Prepoznavanje znakova psiholoških tegoba kojima je potrebna specijalna pomoć. Ovu situaciju, situaciju pandemije je moguće posmatrati i prihvatiti i kao priliku da odrasli  deci na praktičan način i kroz primere pokažu proces rešavanja problema, fleksibilnost, saosećanje…

Razgovori sa decom  korona virusu. Saveti za praćenje statusa i za rad sa decom uzrasta 0 do 3 godine. Saveti za rad sa decom od 3 do 7 godina. Saveti za rad sa decom od 7 do 12 godina. Saveti za rad sa decom mlađeg i starijeg tinejdžerskog uzrasta.