U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost o preporukama po pitanju infekcije Korona virusom kod dece sa dijabetesom tipa 1 po preporuci endokrinologa Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ 

 

 

U ovim vanrednim okolnostima kada je potrebno smanjiti sve neobavezne odlaske u bolnicu, potrebno je pružiti dodatnu podršku porodicama dece sa dijabetesom i drugim endokrinološkim stanjima.
Preporuke po pitanju infekcije korona virusom kod dece sa dijabetesom, adrenalnom insuficijencijom, hipopituitarizmom i drugim endokrinološkim stanjima – European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE)

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je pandemiju bolesti izazvane novim korona virusom (COVID-19).
Čini se da su stariji ljudi i ljudi sa već postojećim zdravstvenim problemima podložniji teškim oblicima oboljenja od ove virusne infekcije.
Imajući u vidu da se i deca i adolescenti mogu zaraziti ovim korona virusom (2019-nCoV), porodice i staratelji dece i adolescenata sa endokrinološkim stanjima, uključujući tip 1 dijabetesa, imaju brojna pitanja u vezi sa bolesti COVID-19. Stoga Evropsko udruženje pedijatrijskih endokrinologa (ESPE), prema trenutno raspoloživim podacima, objavljuje sledeće informacije i preporuke:
– Koliki je rizik: Ne postoje pouzdani podaci koji bi ukazali da su deca sa dobro kontrolisanim endokrinološkim stanjima (uključujući tip 1 dijabetesa melitusa) pod većim rizikom od zaraze ili težih oblika COVID-19 bolest. Takođe, ohrabrujuće je saznanje da ova bolest generalno ima blaži tok kod dece (link ka objavljenim rezultatima naveden je ispod teksta). Ipak, loša glikemijska kontrola kod dijabetesa može oslabiti imunitet i uvećati rizik od infekcije ovim virusom. Postoje i iskustva koja ukazuju da su veoma gojazna, a inače zdrava deca, pod većim rizikom od težih oblika infekcije pluća izazvane korona virusom. Svakodnevno stičemo nova saznanja, a u međuvremenu savetujemo roditelje i staratelje dece s endokrinološkim stanjima da striktnom primenom preventivnih mera spreče infekciju korona virusom.
– Kako umanjiti rizik: Često perite ruke, primenjujte mere društvenog distanciranja i u svakom trenutku primenjujte mere zaštite od infekcije. Ovo se, naravno, odnosi kako na roditelje i staratelje, tako i na decu. Link ka internet stranici SZO sa detaljnim uputstvima za mere prevencije infekcije nalazi se ispod teksta.
– Škola i izolacija: Deca sa dijabetesom i drugim endokrinološkim stanjima treba da prate lokalne uredbe po pitanju škole i samoizolacije. Ukoliko postoji mogućnost, pohađanje nastave od kuće (onlajn ili preko specijalnih televizijskih programa) trenutno predstavlja bezbedniji pristup za svu decu, uključujući decu sa endokrinološkim stanjima.
– U slučaju simptoma: Pozovite svog lekara (ili broj telefona za hitna stanja), opišite simptome i postupite prema zvaničnom savetu lekara. U većini slučajeva blažih oblika infekcije dovoljno je mirovanje i samoizolacija u kućnim uslovima, ali tu odluku ne treba da donose sami roditelji ili staratelji. Da ponovimo – molimo da pitate svog lekara i poslušate zvanične zdravstvene preporuke.
– Dijabetes melitus tipa 1 – preporuke u slučaju infekcije korona virusom: Deca sa dobro kontrolisanim dijabetesom bi trebalo da imaju isti tok bolesti kao i njihovi vršnjaci. Preporučujemo da pratite opšte savete Međunarodnog udruženja za dijabetes kod dece i mladih (ISPAD) za postupak u slučaju bolesti, kao i da kontaktirate svog pedijatra endokrinologa. Ne prekidajte sa primenom insulina, povećajte doze ako je potrebno i često merite nivoe šećera u krvi i ketona. Link ka internet stranici sa detaljnim ISPAD smernicama za terapiju tipa 1 dijabetesa u slučaju infekcije korona virusom je naveden ispod teksta.
– Adrenalna insuficijencija – preporuke u slučaju infekcije korona virusom: Ako dete ispolji povišenu telesnu temperaturu ili druge simptome, preporučujemo povećanje doze hidrokortizona u skladu sa opštim pravilima za decu sa adrenalnom insuficijencijom usled kongenitalne adrenalne hiperplazije (KAH), hipopituitarizma, Adisonove bolesti, dugotrajne upotrebe kortikosteroida ili drugog. Pratite standardne savete svog endokrinologa u vezi sa povećanjem terapije, a ukoliko niste sigurni, dajte dodatnu dozu hidrokortizona i hitno kontaktirajte svog endokrinologa ili dežurnog lekara za hitne slučajeve.
– Druga endokrinološka stanja tokom bolovanja od korona virusa: U slučaju oboljevanja usled infekcije korona virusom kod dece sa drugim endokrinološkim stanjima, očekuje se isti tok bolesti kao kod njihovih vršnjaka i kod njih se savetuju uobičajene smernice za slučaj bolesti.
– Zalihe insulina, hidrokortizona i drugih lekova za vreme pandemije: Iako bi trebalo da uvek imate dovoljno rezervi insulina/hidrokortizona/drugih lekova za najmanje nedelju dana unapred, ne preporučujemo skladištenje većih količina insulina ili drugih lekova, jer bi to moglo da ugrozi lanac snabdevanja i dovede do regionalnih ili globalnih nestašica. Trenutno nema nikakvih vesti koje bi ukazale na moguću nestašicu insulina ili drugih lekova. Molimo vas da zadržite uobičajenu rezervnu količinu insulina/lekova i da pratite lokalna saopštenja i preporuke.
Molimo vas da imate u vidu da je naše trenutno znanje o bolesti COVID-19 ograničeno manjkom podataka, a dodatne informacije i preporuke će biti pružane kako budemo dolazili do novih saznanja. Molimo da ostanete u toku i pratite naredne objave Svetske zdravstvene organizacije World Health Organization (WHO) , ESPE European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) i, za decu sa tipom 1 dijabetesa, objave ISPAD International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes… . Molimo vas da često perete ruke, ostanete kod kuće koliko god je više moguće, kao i da budete na najmanje 1,5m udaljenosti od svih osoba koje nisu članovi porodice.