prof. dr. NEBOJŠA LALIĆ – DIREKTOR KLINIKE ZA ENODKRINOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE  NA TEMU:

  • DIJABETES TIPA 1 KOD MLADE POPULACIJE I COVID-19

  • DIJABETES TIPA 2 KOD I COVID-19

  • OSOBE SA NEREGULISANIM DIJABETESOM I TIPA 1 I DIJABETESOM TIPA 2 SU 80% U VEĆEM RIZIKU DA SE ZARAZE SA COVID-19 I DA IMAJU MANJE ŠANSE DA IZBORE SA INFEKCIOM VIRUSA COVID-19

prof. dr. IVANA STANČETIĆ – DIREKTOR KLINIKE ZA PSIHIJATRU „LAZA LAZAREVIĆ“  NA TEMU:

  • PSIHOLOŠKE POSLEDICE NA DECU I MLADE SA DIJABETESOM TIPA 1 (  O DEPRESIJI I ANKSIOZNOSTI I KAKO IM POMOĆI DA PREVAZIĐU)

  • VAKCINACIJA DOPRINOSI PODIZANJU KOLEKTIVNOG IMNUNITETA KOD SVIH POPULACIJA I SPREČAVA TEŠKE KOMPLIKACIJE VIRUSA COVID-19