U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost gde smo uključili, da ovaj događaj isprati najčitaniji Vojvođanski i Novosadski Dnevnik o promovisanju fizičke aktivnosti i  zdrave ishrane kod 350 mladih igrača u FK „Bolesnikov“ u cilju prevencije protiv nastanka svih bolesti, a posebno proitv dijabetesa koji je iz epidemije prešao u pravu pandemiju.