U cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, informišemo i edukujemo javnost putem video zaspisa prof. dr. Edite Stokić o uticaju vakcinacije na smanjenje broja hospitalizovanih osoba usled teške kliničke slike zbog virsa COVID-19.